Kategoria B

Nasze samochody

Posiadamy samochody egzaminacyjne Hyundai i20

Ograniczenia prawne i wiekowe!

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t; mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Wymagany wiek: skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat).
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) kategorii B.

Ważne!

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

Szczegółowe informacje czym jest i jak uzyskać PKK znajdują się poniżej.

czytaj więcej

zapisz się na kurs prawa jazdy kategorii B już teraz

Nie odnaleziono wydarzeń!
zapisz się

czas trwania kursu na prawo jazdy kategorii B

Kurs składa się z części teoretycznej 30 godzin lekcyjnych (45 min) i części praktycznej 30 godzin zegarowych (60 min).

W trakcie obowiązywania stanu epidemii część teoretyczna kursu realizowana jest online przez platformę ZOOM.

Teoria w tygodniu trwa przez 2 tygodnie i składa się z 6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych (wtorki, środy i czwartki od godz. 18:00 do 22.00).

Teoria w weekendy trwa 2 tygodnie i są to 4 spotkania po 7,5 godziny lekcyjnej (soboty i niedziele od godz. 10:00 do 16.00).

Część praktyczna rozpoczyna się po zakończeniu teorii. Jest to 15 spotkań po 2 godziny zegarowe (30 godzin). Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 21:00.

co oferujemy ?

Doświadczoną kadrę instruktorską

nasi instruktorzy to kierowcy z wieloetnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze samochodów.  

Wsparcie merytoryczne

odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat B, wykonania poszczególnych zdań czy codziennej jazdy samochodem osobwym

Profesjonalnie przygotowany i bezpieczny plac

ponad 5500 m2 profjonalnie przygotowanej i bezpiecznej powierzchni placu manewrowego

cennik kursu kategoria B

KURS KAT. B

2300zł

wykłady online

W przypadku płatności jednorazowej cena kursu pomniejszona jest o 50zł.

 • 30 x 45 min. teoria
 • 30 x 60 min. praktyka
 • Testy online wraz z aplikacją mobilną (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • Podręcznik Kierowca Doskonały
 • Pierwszy termin egzaminu wewnętrznego teoretycznego w cenie kursu, kolejny 20 zł
 • Pierwszy termin egzaminu wewnętrznego praktycznego w cenie kursu, kolejny 80 zł
Zapisz się

KURS KAT. B

2300zł

e-learning

W przypadku płatności jednorazowej cena kursu pomniejszona jest o 50zł.

 • 30 x 45 min. teoria e-learning (dostęp do platformy e-learning przez 3 miesiące)
 • 30 x 60 min. praktyka
 • Testy online wraz z aplikacją mobilną (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • Pierwszy termin egzaminu wewnętrznego praktycznego w cenie kursu, kolejny 80 zł
W sprawie zapisu prosimy o kontakt z naszym biurem.

KURS KAT. B

2250zł

po zdanym egzaminie z teorii w WORD

 • 4 x 45 min. I pomoc przedmedyczna
 • 30 x 60 min. praktyka
 • Testy online wraz z aplikacją mobilną (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • Pierwszy termin egzaminu wewnętrznego praktycznego w cenie kursu, kolejny 80 zł
zapisz się

KURS KAT. B po B1

1600zł

podwyższenie uprawnień

 • 20 x 60 min. praktyka
 • Pierwszy termin egzaminu wewnętrznego praktycznego w cenie kursu, kolejny 80 zł
zapisz się

egzamin teoretyczny
kategoria B

weryfikuje znajomość kursanta z zakresu:

– przepisy ruchu drogowego

– znaki i sygnały drogowe

– obsługę bieżącą pojazdu

– teorię techniki i taktyki jazdy

– pomoc przedmedyczną i podstawy ratownictwa drogowego

egzamin praktyczny kategoria B

PLAC MANEWROWY

CZYNNOŚĆI KONTRONO-OBSŁUGOWE

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania – pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, a drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.

1. Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się:
– poziom oleju w silniku
– poziom płynu hamulcowego
– poziom płynu chłodzącego silnik
– poziom płynu w spryskiwaczach
– lub działanie sygnału dźwiękowego
2. Wykonujemy drugie wylosowane zadanie, czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić – na zewnątrz pojazdu – czy działają):
– działanie świateł pozycyjnych/postojowych
– działanie świateł mijania
– działanie świateł drogowych
– działanie świateł hamowania „STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła „STOP”)
– działanie świateł cofania
– działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
– działanie świateł awaryjnych
– działanie świateł przeciwmgłowych
– działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Na wykonanie czynności egzaminowany ma nie więcej niż 5 min.

Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:
- 
odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
– ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
– sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
– zapięciu pasów bezpieczeństwa

JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I DO TYLU

Odległości dla kat. B,
a = 30,5m
b = 3m
c = 27,5m
d = 6m 
e = 9m
f = 5m
r = 6m  R = 6m
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany. Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
– silnik zgaśnie
– wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu)
– nie zatrzymamy się w polu zatrzymania
– najedziemy na linię
– podczas jazdy do tyłu nie bedziemy obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka
Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
– przejedziemy przez linię
– potrącimy lub najedziemy na pachołek lub tyczkę
– popełnimy błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

 RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZFDU NA WZNIESIENIU

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
– silnik zgaśnie
– pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm)
Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
– popełnisz błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Kąt = między 2,5° a 5,5°
Odległości dla kategorii B: a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

– Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
– Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
– Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
– Przejazd przez skrzyżowania:  równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe),
oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu,
z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy
dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
– Przejazd przez przejścia dla pieszych
– Parkowanie: prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
– Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
– Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania
b)zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu

– Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

PKK – Profil kandydata na kierowcę 

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Tam po złożeniu wymaganych dokumentów otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Ustawowy czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 48 godzin. W przypadku np. zmiany meldunku bez wymiany dokumentu prawa jazdy, złożenie wniosku w innym wydziale komunikacji niż zgodny z miejscem zameldowania wydłuża się czas otrzymania PKK do około 3-5 TYGODNII. Po otrzymaniu profilu, kandydat zgłasza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, który w formie elektronicznej pobiera PKK do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Jakie dokumenty należy złóżyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK

WYPEŁNIONY WNIOSEK

Wniosek do wypełnienia możesz pobrać np >> TU << lub za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można złożyć wniosek o PKK (wydanie prawa jazdy) drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także posiadać darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Np dowód osobisty, paszport. W przypadku cudzoziemców kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni.

AKTUALNĄ FOTOGRAFIĘ

Zdjęcie powinno być aktualne i kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Udostępniamy kontakt do zaprzyjaźnionego lekarza z uprawnieniami do badania kierowców. Badanie jest płatne u lekarza – cena spacjalna dla kursantów ProMotor.
Szczegóły w potwierdzeniu zapisu na kurs.

PISEMN ZGODĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat.

przekonaliśmy cię ? zapisz się na kurs

zapisz się