Zapisy na kurs prawa jazdy

zapisz się na kurs prawa jazdy

W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kursie oraz w celu uniknięcia blokowania miejsca dla innych zainteresowanych prosimy o przemyślane zapisy na kurs.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

Po otrzymaniu od nas e-mailowego potwierdzenia zapisu (najpóźniej następnego dnia roboczego) prosimy o dokonanie płatności za kursNa wpłatę czekamy 2 dni robocze. W przypadku zapisu bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu – nie później niż w dniu jego rozpoczęcia.
BRAK WPŁATY POWODUJE NIESKUTECZNY ZAPIS I JEST TRAKTOWANY JAKO REZYGNACJA Z KURS. 
Minimalna wpłata
„rezerwacyjna” to zadatek w kwocie 400 zł (w tym przypadku nie ma zastosowania obniżka 50 zł dla płatności jednorazowej za kurs oznaczony w cenniku (*)).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.

W przypadku chęci otrzymania faktury (na firmę) za kurs prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zapisu oraz  podanie nr NIP. Po otrzymaniu płatności za kurs zostanie przesłana faktura. W przeciwnym wypadku po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie zostanie wystawiony paragon i nie będzie już możliwe wystawienie faktury na firmę.

Numer rachunku bankowego do wpłat jest przesyłany w e-mailowym potwierdzeniu zapisu na kurs.

UWAGA! Potwierdzenia zapisu na kurs wysłane na skrzynki @gmail.com czasami trafiają do SPAMU.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w kursie.
druk zgody zostanie dołączony do potwierdzenia zapisu na kurs.