Zapisy na kurs prawa jazdy

zapisz się na kurs prawa jazdy

W związku z ograniczoną liczba miejsc na kursie oraz w celu uniknięcia blokowania miejsca dla innych zainteresowanych prosimy o przemyślane zapisy na kurs.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

Po otrzymaniu od nas e-mailowego potwierdzenia zapisu prosimy o dokonanie płatności za kurs. Minimalna wpłata „rezerwacyjna” to zadatek w kwocie 300 zł (w tym przypadku nie ma zastosowania obniżka 50 zł dla płatności jednorazowej za kurs oznaczony w cenniku (*)).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.

W przypadku chęci otrzymania faktury za kurs, należy w odpowiedzi na otrzymane od nas e-mailowe potwierdzenie zapisu przesłać dane do faktury. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon.

Numer rachunku bankowego do wpłat jest przesyłany w e-mailowym potwierdzeniu zapisu na kurs.

UWAGA! Potwierdzenia zapisu na kurs wysłane na skrzynki @gmail.com czasami trafiają do SPAMU.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w kursie.
druk zgody zostanie dołączony do potwierdzenia zapisu na kurs.