Kategoria B + E

Ograniczenia prawne i wiekowe!

Kategoria B+E (BE) – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego. Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat.T). Wymagany wiek: skończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. B+E jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) kategorii BE.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) kategorii A.

Ważne!

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

Szczegółowe informacje czym jest i jak uzyskać PKK znajdują się poniżej.

czytaj więcej

w 2022 roku kursy prawa jazdy kategorii B+E  są u nas zawieszone

zapisz się

czas trwania kursu na prawo jazdy kategorii B+E

Kurs kategorii B+E składa się z wyłącznie z części praktycznej w wymiarze 15 godzin zegarowych, jest to 7 spotkań

Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym 

co oferujemy ?

Doświadczoną kadrę instruktorską

nasi instruktorzy to kierowcy z wieloetnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze samochodów osobowych.  

Wsparcie merytoryczne

odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat B+E, wykonania poszczególnych zdań czy codziennej jazdy samochodem osobwym

Profesjonalnie przygotowany i bezpieczny plac manewrowy

 2200 m2 profjonalnie przygotowanej i bezpiecznej powierzchni placu manewrowego

cennik kursu kategoria B+E

egzamin praktyczny na placu manewrowym kategoria B+E

CZYNNOŚĆI KONTRONO-OBSŁUGOWE

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania – pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, a drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.

1. Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się:
– poziom oleju w silniku
– poziom płynu hamulcowego
– poziom płynu chłodzącego silnik
– poziom płynu w spryskiwaczach
– lub działanie sygnału dźwiękowego
2. Wykonujemy drugie wylosowane zadanie, czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić – na zewnątrz pojazdu – czy działają):
– działanie świateł pozycyjnych/postojowych
– działanie świateł mijania
– działanie świateł drogowych
– działanie świateł hamowania „STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła „STOP”)
– działanie świateł cofania
– działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
– działanie świateł awaryjnych
– działanie świateł przeciwmgłowych
– działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Na wykonanie czynności egzaminowany ma nie więcej niż 5 min.

Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:
- 
odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
– ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
– sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
– zapięciu pasów bezpieczeństwa

Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą

W trakcie sprzęgania pojazdu silnikowego z przyczepą należy kolejno wykonać następujące czynności.

– sprawdzić mechanizm sprzęgający, przewody hamulcowe i przewody elektryczne
– sprawdzić sposób mocowania i zabezpieczenia ładunku na przyczepie
– podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę
– cofnąć pojazdem w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający
– wykonanie sprzęgania
– zaciągnąć hamulec awaryjny, wyłączyć silnik pojazdu
– wyregulować wysokość zaczepu przyczepy
– połączyć zaczep przyczepy z hakiem pojazdu silnikowego i zabezpieczyć je przed rozłączeniem
– podłączyć do pojazdu silnikowego przewody elektryczne przyczepy
– sprawdzić działanie świateł przyczepy
– zwolnić hamulec postojowy przyczepy (jeśli jest w niego wyposażona)

Czas na wykonanie zadania sprzęgnięcia samochodu z przyczepą to maksymalnie 15min.

JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I DO TYLU

Wymiary placu manewrowego dla kat. B+E:
a = 32m 
b = 4m
c = 25m
d = 16,5m
e = 23,5m
r = 15m
R = 12m 
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany. Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
– silnik zgaśnie
– wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu)
– nie zatrzymamy się w polu zatrzymania
– najedziemy na linię
– podczas jazdy do tyłu nie bedziemy obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka
– podczas jazdy pasem ruchu do tyłu zostanie przekroczony limit czasu (5 min.)

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
– przejedziemy przez linię
– potrącimy lub najedziemy na pachołek lub tyczkę
– popełnimy błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

MANEWRY (zestaw zadań na placu manewrowym)

Podczas egzaminu na prawo jazdy kat. B+E na placu manewrowym po zakończeniu jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, osoba egzaminowana wykonuje jeszcze wybrany losowo zestaw 2 zadań egzaminacyjnych.

Czas na wykonanie manewru cofania pasem ruchu to maksymalnie 5min.

Możliwe zestawy zadań:
– parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) i parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
– parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) i ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
– parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) i parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
– parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) i ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu


Parkowanie skośne
Kryteria zaliczenia zadania:

– właściwa pozycja pojazdu na stanowisku; wewnątrz stanowiska
– właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
– nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek


a = 14m | b = 4,6m | c = 7,5m | d = nie mniej niż 2m

Parkowanie prostopadłe – wjazd przodem

Kryteria zaliczenia zadania:
– właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
– właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
– nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Odległości dla kategorii B+E: a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = nie mniej niż 2m

Parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem

Kryteria zaliczenia zadania:

– właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
– właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
– nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Odległości dla kategorii B+E: a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = nie mniej niż 2m

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Kryteria zaliczenia zadania:

– w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd i zaciąga hamulec awaryjny
– w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
– w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
– osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

Wymiary placu: a = co najmniej długość zespołu pojazdów | szerokość pasa = 3,5m | kąt nachylenia 2,5º – 5,5º

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

– Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
– Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
– Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
– Przejazd przez skrzyżowania:  równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe),
oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu,
z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy
dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
– Przejazd przez przejścia dla pieszych
– Parkowanie: prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
– Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
– Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
– Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

PKK – Profil kandydata na kierowcę 

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, tam po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK.
Czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 2 dni robocze (*).
Jednak pomimo obowiązujących przepisów czyli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, czas otrzymania PKK wydłuża się czasem do około 3-5 TYGODNII. Powodem tego są wewnętrzne procedury wydziałów komunikacji (nie zgodne z obowiązującymi przepisami)
PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

(*) ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Rozdział 2
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami
§ 5.
1.
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty (*):
1)
wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy;
2)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
3)
kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4)
zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane;
5)
kopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
2.
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców oraz danych zgromadzonych w bazie danych, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego.

===================================================================================================

(*) Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu, a w uzasadnionych przypadkach właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Jakie dokumenty należy złóżyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK

WYPEŁNIONY WNIOSEK

Wniosek do wypełnienia możesz pobrać np >> TU << lub za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można złożyć wniosek o PKK (wydanie prawa jazdy) drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także posiadać darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Np dowód osobisty, paszport. W przypadku cudzoziemców kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni.

KOPIĘ POSIADANEGO PRAWA JAZDY

AKTUALNA FOTOGRAFIĘ

Zdjęcie powinno być aktualne i kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Udostępniamy kontakt do zaprzyjaźnionego lekarza z uprawnieniami do badania kierowców. Badanie jest płatne u lekarza – cena spacjalna dla kursantów ProMotor.
Szczegóły w potwierdzeniu zapisu na kurs.

przekonaliśmy cię ? zapisz się na kurs

zapisz się