Archiwum regulaminów

Regulamin obowiązujący do 31.05.2018

 1. Każdy, chcąc uczestniczyć w kursie prawa jazdy, jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia na pierwsze zajęcia teoretyczne nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 2. Szkolenie obejmuje:
  • kat. A, A2, A1: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 20 godzin zegarowych szkolenia praktycznego. Kandydat na kierowcę, przystępując do zajęć praktycznych kat. A, A2, A1, powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem, rękawiczki. ProMotor Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do zajęć kursanta nie spełniającego powyższych wymogów co do stroju.
  • kat. AM: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 5 godzin zegarowych szkolenia praktycznego. Kandydat na kierowcę, przystępując do zajęć praktycznych kat. AM, powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem, rękawiczki. ProMotor Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do zajęć kursanta nie spełniającego powyższych wymogów co do stroju.
  • kat. B: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 30 godzin zegarowych szkolenia praktycznego;
  • kat. B+E: 15 godzin zegarowych szkolenia praktycznego;
  • wszystkie kategorie: pierwszy termin egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego w cenie kursu, każdy kolejny płatny według cennika
  Szkolenia teoretyczne odbywają się w siedzibie ProMotor Nauka Jazdy, ul. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa. Szkolenia praktyczne odbywają się na placu manewrowym (ul. Widawska, róg ul. Księcia Bolesława). Uiszczenie pełnej opłaty (lub zaliczki na poczet kursu w wysokości 700 zł) jest równoznaczne z wpisaniem kandydata na kierowcę do Książki Ewidencji Ośrodka ProMotor.
 3. Całkowita kwota za kurs może być rozłożona na dwie raty:
  • I rata płatna podczas zapisywania się na kurs gotówką lub przelewem (zaliczka 700 zł)
  • II rata płatna przed rozpoczęciem części praktycznej
 4. Osoby, które opłaciły kurs w pełnej kwocie do dnia jego rozpoczęcia, otrzymują gwarancję utrzymania ceny kursu przez 6 miesięcy. Jeżeli czas trwania szkolenia jest dłuższy, cena może ulec zmianie.
 5. Maksymalny czas na zakończenie kursu to 24 miesiące od daty jego rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia tego terminu niezrealizowane zajęcia przepadają.
 6. Karta przeprowadzonych zajęć jest dokumentem OSK ProMotor i należy ją przechowywać starannie, a po zakończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego podlega zwrotowi do Ośrodka.
 7. Instruktor jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego: wybiera ćwiczenia, typ pojazdu oraz trasy szkolenia.
 8. Każdy uczestnik kursu może odwołać zajęcia praktyczne z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na zajęcia lub przekazanie informacji w innym terminie spowoduje odnotowanie nieobecności.
 9. Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny może zostać odwołany z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na egzamin lub przekazanie informacji w innym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.
 10. W przypadku nie wyjeżdżenia wszystkich zajęć praktycznych (wynikających, np. z nieobecności) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.
 11. Jeżeli kursant przystąpi do zajęć praktycznych w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zajęcia nie zostaną zrealizowane z winy kursanta (patrz pkt.10).
 12. Opłacone jazdy doszkalające należy wyjeździć w okresie 3 miesięcy. Po tym terminieniezrealizowane jazdy przepadają.
 13. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.