Kategoria B
Strona główna » Prawo Jazdy » Kategoria B

Kto może zrobić prawo jazdy kategorii B?

Kat. B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t; mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Wymagany wiek: skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat).


WAŻNE!!!

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA PIERWSZE ZAJĘCIA TEORETYCZNE KURSU PRAWA JAZDY.


Co to jest PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)?

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Tam po złożeniu wymaganych dokumentów otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Ustawowy czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 48 godzin. W przypadku np. zmiany meldunku bez wymiany dokumentu prawa jazdy, złożenie wniosku w innym wydziale komunikacji niż zgodny z miejscem zameldowania wydłuża się czas otrzymania PKK do około 3-5 TYGODNII. Po otrzymaniu profilu, kandydat zgłasza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, który w formie elektronicznej pobiera PKK do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Jakie dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK:
 1. wypełniony formularz - wniosek
 2. dowód tożsamości
 3. jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1)
 6. kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
 7. w przypadku cudzoziemca - kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni

Ile czasu trwa kurs?

Część teoretyczna to 30 godz. lekcyjnych. Teoria w tygodniu trwa przez 2 tygodnie i składa się z 6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych (wtorki, środy i czwartki od godz. 18:00 do 22.00). Teoria w weekendy trwa 2 tygodnie i są to 4 spotkania po 7,5 godziny lekcyjnej (soboty i niedziele od godz. 10:00 16.00).

Część praktyczna to 30 godz. zegarowych i rozpoczyna się po zakończeniu teorii. Jest to 15 spotkań po 2 godziny zegarowe. Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.


Co oferujemy?
 • pomoce audiowizualne ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy
 • wsparcie doświadczonych kierowców (instruktorów z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze pojazdów)
 • naukę poprzez ćwiczenia na różnych modelach motocykli, w różnych warunkach drogowych
 • profesjonalny sposób przygotowania do egzaminu na dużym wyłączonym z ruchu placu

Wykłady podzielone są na następujące zagadnienia:

 • przepisy ruchu drogowego
 • znaki i sygnały drogowe
 • obsługa bieżąca pojazdu
 • teoria techniki i taktyki jazdy
 • pomoc przedmedyczna i podstawy ratownictwa drogowego

W ramach kursu kandydat otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • odręcznik kierowcy
 • płyta CD z testami

Na czym polega egzamin?

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe
 2. Przygotowanie do jazdy
 3. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Czynności kontrolno-obsługowe

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania - pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, a drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

1. Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • lub działanie sygnału dźwiękowego

2. Wykonujemy drugie wylosowane zadanie, czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić - na zewnątrz pojazdu - czy działają):

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania "STOP" (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła "STOP")
 • działanie świateł cofania
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba - lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych
 • działanie świateł przeciwmgłowych
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Przygotowanie do jazdy

Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:

 • odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
 • ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

Odległości dla kat. B, B1: a = 30,5m | b = 3m | c = 27,5m | d = 6m | e = 9m | f = 5m | r = 6m | R = 6m

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.

Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:

 • silnik zgaśnie
 • wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu)
 • nie zatrzymamy się w polu zatrzymania
 • najedziemy na linię
 • podczas jazdy do tyłu nie bedziemy obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:

 • przejedziemy przez linię
 • potrącimy lub najedziemy na pachołek lub tyczkę
 • popełnimy błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Odległości dla kategorii B i B1: a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.

Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:

 • silnik zgaśnie
 • pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm)

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:

 • popełnisz błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania
  • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
  • z sygnalizacją świetlną
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 10. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Copyright

© Copyright by ProMotor Nauka Jazdy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by divbox.pl

ProMotor Nauka Jazdy

ul. Daniłowskiego 2/4
01-833 Warszawa
tel. 022 423 30 33
biuro@pro-motor.pl