Kategoria AM
Strona główna » Prawo Jazdy » Kategoria AM


----- Oferta czasowo niedostępna !!!!Kto może zrobić prawo jazdy kategorii AM i czym może jeździć?

Kat. AM - kategoria prawa jazdy AM zastąpiła dawną kartę motorowerową, uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg, osiągającym prędkość do 45 km/h. WYMAGANY WIEK - skończone 14 lat lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 14 lat)


WAŻNE!!!

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA PIERWSZE ZAJĘCIA TEORETYCZNE KURSU PRAWA JAZDY.


Co to jest PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)?

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Tam po złożeniu wymaganych dokumentów otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Ustawowy czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 48 godzin. W przypadku np. zmiany meldunku bez wymiany dokumentu prawa jazdy, złożenie wniosku w innym wydziale komunikacji niż zgodny z miejscem zameldowania wydłuża się czas otrzymania PKK do około 3-5 TYGODNII. Po otrzymaniu profilu, kandydat zgłasza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, który w formie elektronicznej pobiera PKK do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Jakie należy złożyć dokumenty w Wydziale Komunikacji aby uzyskać PKK:
 1. wypełniony formularz - wniosek
 2. dowód tożsamości
 3. jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1)
 6. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 7. w przypadku cudzoziemca - kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni .

Ile czasu trwa kurs?

Część teoretyczna to 5 godz. lekcyjnych. Jednak aby móc zgłębić w pełną wiedzę potrzebną do zdania egzaminu i bezpiecznego poruszania się po drogach zapraszamy na rozszerzoną część teoretyczną – 30 godzin lekcyjnych (w cenie kursu). Teoria w tygodniu trwa przez 2 tygodnie i składa się z 6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych (wtorki, środy i czwartki od godz. 18:00 do 22.00). Teoria w weekendy trwa 2 tygodnie i są to 4 spotkania po 7,5 godziny lekcyjnej (soboty i niedziele od godz. 10:00 do 16.00).

Część praktyczna to 5 godz. zegarowych i rozpoczyna się po zakończeniu teorii. Są to 3 spotkania. Terminy spotkań ustalamy bezpośrednio z instruktorem prowadzącym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 19.00 w okresie letnim, i do zmroku jesienią.


Co Nam daje kurs?
 • korzystanie z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • uzyskiwanie odpowiedzi i wyjaśnieni dotyczących praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy
 • otrzymanie wsparcia doświadczonego motocyklisty (instruktorów z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze motocykli)
 • uczysz się poprzez ćwiczenie - na różnych modelach motocykli, w różnych warunkach jazdy
 • w profesjonalny sposób przygotowanie się do egzaminu – na dużym wyłączonym z ruchu placu

Wykłady podzielone są na następujące zagadnienia

 • Przepisy ruchu drogowego.
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Obsługa bieżąca pojazdu
 • Teoria techniki i taktyki jazdy
 • Pomoc przed medyczna i podstawy ratownictwa drogowego

W ramach kursu otrzymujemy materiały szkoleniowe:

 • Podręcznik kierowcy
 • płytę CD z testami

Co robimy na zajęciach praktycznych?

Pierwsze zajęcia

Omówienie motocykla oraz metodyki nauczania jak również zasad poruszania się po terenie placu treningowego ProMotora ćwiczenia manewrowe

 • operowanie klamką sprzęgła, ruszanie i zatrzymywanie motocykla prawidłowa pozycja na motocyklu i jego stabilność
 • slalom prosty przejechany oburącz jak również lewą i prawą ręką patrzenie na motocyklu
 • szeroki slalom przejechany oburącz jak również lewą i prawą ręką

Drugie zajęcia

 • ćwiczenia dotyczące umiejętności zmiany biegów.

Trzecie zajęcia

Hamowanie z redukcją

 • dozowanie siły hamowania na wyznaczonym odcinku
 • hamowanie z redukcją jednego biegu
 • pełna sekwencja hamowania

Czwarte zajęcia

Skręcanie i zawracanie oraz towarzyszące im zjawisko przeciwskrętu

 • przygotowanie do zajęć – jazda bez trzymanki
 • wywarcie siły na kierownicy jako zmiana kierunku
 • skręcanie na równej prędkości
 • ruszanie skręcanie i zawracanie na wyznaczonej szerokości

Piąte zajęcia

 • redukcja biegów z międzygazem – lepiej, szybciej, nie zawsze łatwiej

Szóste zajęcia

Zadania egzaminacyjne

 • omówienie motocykla
 • przeparkowanie motocykla
 • slalom wolny
 • slalom szybki
 • ruszanie na wzniesieniu
Siódme zajęcia
 • jazda po mieście – ulica z punktu widzenia motocyklisty
Ósme zajęcia
 • jazda po mieście – nie dajmy się zabić
Dziewiąte zajęcia
 • jazda po mieście – jak pojechać żeby zdać
Dziesiąte zajęcia
 • jazda po trasie egzaminacyjnej

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności i ilości ćwiczeń, w zależności od kategorii oraz poziomu umiejętności kursantów. Kursanci na kat AM A1 B1 muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.


Na czym polega egzamin?

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM

Zadanie egzaminacyjne nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele¬mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

 1. osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  • poziom oleju w silniku,
  • poziom płynu chłodzącego,
  • poziom płynu hamulcowego,
  • działanie sygnału dźwiękowego,
  • działanie świateł pozycyjnych
  • działanie świateł mijania,
  • działanie świateł drogowych,
  • działanie świateł hamowania „STOP”,
  • działanie świateł kierunkowskazów,
  • działanie podświetlenia tablicy rejestracyjnej,
  Na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-k. Zadanie kończy się sprawdzeniem stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 2. przeparkowanie motocykla
  zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
 3. przygotowanie się do jazdy
  wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia (czyli: kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie) ustawienie lusterek
  - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
  - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.
  włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Zadanie egzaminacyjne nr 2

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu,
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Podczas wykonywania zadania nie wolno:

 • podpierać się nogami,
 • najeżdżać na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • potrącić pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga odpowiedni hamulec , a następnie rusza do przodu, zwalniając go. Odległość a (od szczytu wzniesienia) - co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego dla kat. AM, A1, A2, A

Kąt = między 2,5°a 5,5°

Szerokość pasa ruchu dla kat. AM, A1, A2, A - 3 m

Zadanie egzaminacyjne nr 4

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 3 pachołkami; średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu niepodpieranie się nogami, niepotrącanie pachołków

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania. Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania
  • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
  • z sygnalizacją świetlną
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 10. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Copyright

© Copyright by ProMotor Nauka Jazdy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by divbox.pl

ProMotor Nauka Jazdy

ul. Daniłowskiego 2/4
01-833 Warszawa
tel. 022 423 30 33
biuro@pro-motor.pl