Kategoria A
Strona główna » Prawo Jazdy » Kategoria A

Ważna informacja do podjęcia decyzji o wyborze szkoły.

Posiadamy motocykle egzaminacyjne Yamaha MT-07 i Gladius. Szkolimy także na motocyklach Kawasaki ER-6, YBR i innych. Posiadamy plac o powierzchni 5500 m2, na którym zadania egzaminacyjne rozstawione są na stałe.


Kto może zrobić prawo jazdy kategorii A?

Kat. A - uprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą lekką. WYMAGANY WIEK - skończone 24 lata (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 24 lat). Jeżeli kursant posiada prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat, może rozpocząć kurs na prawo jazdy kat. A oraz przystąpić do egzaminu państwowego w wieku 20 lat.


WAŻNE!!!

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA PIERWSZE ZAJĘCIA TEORETYCZNE KURSU PRAWA JAZDY.


Co to jest PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)?

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Tam po złożeniu wymaganych dokumentów otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Ustawowy czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 48 godzin. W przypadku np. zmiany meldunku bez wymiany dokumentu prawa jazdy, złożenie wniosku w innym wydziale komunikacji niż zgodny z miejscem zameldowania wydłuża się czas otrzymania PKK do około 3-5 TYGODNII. Po otrzymaniu profilu, kandydat zgłasza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, który w formie elektronicznej pobiera PKK do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Jakie dokumenty należy złóżyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK:
 1. wypełniony formularz - wniosek
 2. dowód tożsamości
 3. jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. (Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców
 5. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1)
 6. kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
 7. w przypadku cudzoziemca - kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni

Ile czasu trwa kurs?

Część teoretyczna to 30 godz. lekcyjnych. Teoria w tygodniu trwa przez 2 tygodnie i składa się z 6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych (wtorki, środy i czwartki od godz. 18:00 do 22.00). Teoria w weekendy trwa 2 tygodnie i są to 4 spotkania po 7,5 godziny lekcyjnej (soboty i niedziele od godz. 10:00 do 16.00).

Część praktyczna rozpoczyna się po zakończeniu teorii. Jest to 10 spotkań po 2 godziny zegarowe (20 godzin). Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 19.00 w okresie letnim, i do zmroku jesienią.


Co oferujemy?
 • pomoce audiowizualne ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy
 • wsparcie doświadczonych motocyklistów (instruktorów z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze motocykli)
 • naukę poprzez ćwiczenia na różnych modelach motocykli, w różnych warunkach drogowych
 • profesjonalny sposób przygotowania do egzaminu na dużym wyłączonym z ruchu placu

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

 • przepisy ruchu drogowego.
 • znaki i sygnały drogowe
 • obsługę bieżącą pojazdu
 • teorię techniki i taktyki jazdy
 • pomoc przedmedyczną i podstawy ratownictwa drogowego

W ramach kursu kandydat otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik kierowcy
 • płytę CD z testami

Co robimy na zajęciach praktycznych?

Pierwsze zajęcia

Omówienie motocykla i metodyki nauczania oraz zasad poruszania się po placu manewrowym

Ćwiczenia manewrowe:

 • operowanie klamką sprzęgła, ruszanie i zatrzymywanie motocykla, prawidłowa pozycja na motocyklu i jego stabilność
 • slalom prosty przejechany oburącz oraz lewą i prawą ręką, patrzenie na motocyklu
 • szeroki slalom przejechany oburącz oraz lewą i prawą ręką

Drugie zajęcia

 • ćwiczenia umiejętności zmiany biegów

Trzecie zajęcia

Hamowanie z redukcją

 • dozowanie siły hamowania na wyznaczonym odcinku
 • hamowanie z redukcją jednego biegu
 • pełna sekwencja hamowania

Czwarte zajęcia

Skręcanie i zawracanie oraz towarzyszące im zjawisko przeciwskrętu

 • przygotowanie do zajęć – jazda bez trzymanki
 • zmiana kierunku kierunku jazdy poprzez wywarcie siły na kierownicę
 • skręcanie na równej prędkości
 • ruszanie, skręcanie i zawracanie na wyznaczonej szerokości

Piąte zajęcia

 • redukcja biegów z międzygazem

Szóste zajęcia

Zadania egzaminacyjne
 • omówienie motocykla
 • przeparkowanie motocykla
 • slalom wolny
 • slalom szybki
 • omijanie przeszkody
 • ruszanie na wzniesieniu

Siódme zajęcia

 • jazda po mieście – ulica z punktu widzenia motocyklisty

Ósme zajęcia

 • jazda po mieście – nie dajmy się zabić

Dziewiąte zajęcia

 • jazda po mieście – jak pojechać, żeby zdać

Dziesiąte zajęcia

 • jazda po trasie egzaminacyjnej

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności i ilości ćwiczeń, w zależności od kategorii oraz poziomu umiejętności kursantów. Kursanci na kat. AM, A1,B1 muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.


Na czym polega egzamin?

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM

Zadanie egzaminacyjne nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiadających bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 1. osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  • poziom oleju w silniku
  • poziom płynu chłodzącego
  • poziom płynu hamulcowego
  • działanie sygnału dźwiękowego
  • działanie świateł pozycyjnych
  • działanie świateł mijania
  • działanie świateł drogowych
  • działanie świateł hamowania „STOP”
  • działanie świateł kierunkowskazów
  • działanie podświetlenia tablicy rejestracyjnej
  Na wykonanie czynności egzaminowany ma nie więcej niż 5 minut. Powinien co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-k. Zadanie kończy się sprawdzeniem stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch).
 2. przeparkowanie motocykla
  zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, dozwolone są maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)
 3. przygotowanie się do jazdy
  wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia (czyli: kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie): ustawienie lusterek
  - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
  - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
  włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

Zadanie egzaminacyjne nr 2

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
  • ocena sytuacji wokół pojazdu
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8
 3. upewnianie się o możliwości skręcenia

Podczas wykonywania zadania nie wolno:

 • podpierać się nogami
 • najeżdżać na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
 • potrącić pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga odpowiedni hamulec, a następnie rusza do przodu, zwalniając go. Odległość a (od szczytu wzniesienia) wynosi co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego dla kat. AM, A1, A2, A.

Kąt = między 2,5°a 5,5°

Szerokość pasa ruchu dla kat. AM, A1, A2, A - 3 m

Zadanie egzaminacyjne nr 4

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 3 pachołkami; średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu; podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 5

Ominięcie przeszkody

 1. upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda; prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h, przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo; podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania. Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania
  • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
  • z sygnalizacją świetlną
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 10. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Copyright

© Copyright by ProMotor Nauka Jazdy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by divbox.pl

ProMotor Nauka Jazdy

ul. Daniłowskiego 2/4
01-833 Warszawa
tel. 022 423 30 33
biuro@pro-motor.pl