Doskonalenie jazdy:
PRO-MOTOR MOTOCYKLOWA SZKOŁA JAZDY


Wysłanie formularza jest zgodą na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu szolenia.
Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Promotor Nauka Jazdy (OSK) z siedzibą przy ul. Racławickiej 4/20, w Warszawie, 02-601, tel.: 224233033; GSM 695233033, adres e-mail: biuro@pro-motor.pl Dane osobowe będą wykorzystywane przez OSK w celu podejmowania wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji szkolenia, w tym również w celach kontaktowych. Administrator danych przewiduje udostępnienie danych osobom i podmiotom, przy pomocy których szkolenie będzie realizowane. Osoby/podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania szkolenia a po jego zakończeniu - będą przechowywane dla celów archiwalnych, wyłącznie dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Copyright

© Copyright by ProMotor Nauka Jazdy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by divbox.pl

ProMotor Nauka Jazdy

ul. Daniłowskiego 2/4
01-833 Warszawa
tel. 022 423 30 33
biuro@pro-motor.pl